::HOME   :: BBS   :: ENGLISH    
 
 
::关于万家 ::产品展示 ::营销网络 ::企业文化 ::万家新闻 :: 客服中心 :: 联系我们
 
WJM1(CM1)系列塑壳式断路器
全自动逆变应急电源
WJGN高频逆变移动电源
WJX(C65)系列小型断路器
 
 

地址:中国浙江乐清
     北白象万家工业园
电话:0086-0577-      57103344
传真:0086-0577-      57103333
E-mail:      wanjia@wanjia.com

   万家电器集团  版权所有